Mutskenteken

 

Het mutskenteken, zoals hierboven afgebeeld, werd voor het eerst in gebruik genomen in 1949. Gedurende een plechtigheid in het centrum van Lüdenscheid, in september 1949, werd aan alle militairen van het 5 Linie dit kenteken overhandigd.Het mutskenteken was de metalen afdruk van een ontwerp, dat in 1948 door de heer Henri GIELEN werd getekend, en aanvaard was door de militaire overheid.Tradities werden hiermee naar buiten gebracht. Voordien droegen alle Belgische militairen, vanaf 1945, de Brabantse Leeuw op hun muts. Met uitzondering van het Regiment Para Commando en de Ardeense Jagers.

 

Hier boven is het ontwerp van het mutskenteken afgebeeld dat de Heer Henri GIELEN in 1948 tekende.
De afdruk van dit ontwerp in metaal, het mutskenteken zelf, wijkt enigszins af door het niet weergeven van kleuren en de details van de koningskroon.
Henri Gielen was er zich van bewust dat het Steen, een symbool voor Antwerpen, aantoont dat het 5 Linieregiment bijna onafgebroken gekazerneerd was in deze stad, van 1830 tot 1940.
Henri Gielen was een oudgediende van het 5 Linie. Hij deed er zijn legerdienst in 1937 en werd nadien, in 1939 gemobiliseerd, om deel te nemen aan 18-daagse Veldtocht in de rangen van ons regiment.

 

Het Steen te Antwerpen

Het Steen werd gebouwd tussen 1200 en 1225 en is het oudste gebouw van Antwerpen.
Van hieruit ontwikkelde zich de stad Antwerpen.
Dit gebouw toont wat er overbleef van de oorspronkelijke ringwalburg, toen in de 19de eeuw de Schelde werd rechtgetrokken.

************** 

 

 

De leuze van het 5 Linie:

VERSAGEN NIET  -  VERSLAGEN NOOIT

In 1953 gebruikte de korpscommandant van het 5 Linie voor het eerst deze leuze voor het ganse bataljon en sindsdien nam elke korpscommandant die automatisch over.
De oorspronkelijke tekst is:  NIET VERSAGEN – NOOIT VERSLAGEN, maar wegens een toepassing op de bataljonsfeesten, waarbij het volledig opgesteld bataljon één drillbeweging zou uitvoeren, tot verrassing van alle toeschouwers, en tot geslaagd hoogtepunt, klonk het toepasselijker:


VERSAGEN NIET  -  VERSLAGEN NOOIT

Als lid van onze vereniging zal u verzocht worden, op de samenkomsten, herdenking, reünie,  barbecue, of andere gelegenheden, om samen de leuze te roepen. Wees niet verrast en roep onze leuze als blijk van korpsgeest.

************** 

 

De mars van het 5 Linie:

Vanaf 1830 was er in het pas opgerichte 5 Linieregiment een trommelkorps met vier klaroenblazers aanwezig.
Dit trommelkorps stond onder het bevel van een tamboer-majoor, een onderofficier die gevormd was tot het opleiden van de trommelaars en de klaroenblazers en die hij leidde bij alle plechtigheden.
Rond 1870 groeiden veel trommelkorpsen uit tot echte muziekkapellen die zowel het Nationaal Volkslied als de Mars van het regiment konden spelen.
De mars van het Vijfde Linie werd in 1883 gecomponeerd door haar eerste kapelmeester, Clovis LECAIL. Hij was onze kapelmeester van 1882 tot 1897.
U kunt hier de mars van het 5 Linie beluisteren.

************** 

 

Onze mascotte : de sluwe vos

Na WO II verschenen er mascottes in de Belgische eenheden in bezet Duitsland, naar voorbeeld van menig Britse eenheid. Ook zo in het 5 Linie. Geen ondoordachte keuze. Een vos is het beste voorbeeld van een sluwe jager.
De eerste levende vos verscheen in 1950 in onze kazerne te Soest en werd in een grote kooi ondergebracht, aan de andere straatzijde, tegenover het wachtlokaal.
Samen met de aankomst van deze levende vos in onze kazerne, kregen we een tweede benaming voor ons bataljon: ‘het Vossenbataljon’.

Ook nu nog zenden we wel eens onze ‘vossengroeten’ aan elkaar.

**************