PAGINA nostalgie Vandijck Jozef
Druk F11 voor gehele scherm !

Uw persoonlijke herinneringen 1950

Jozef Van Dyck
Diensplichtige lichting 1950

 

Op 1 februari 1950 moest ik naar Soest voor 1 jaar legerdienst voor het bezettingsleger in DuitGekeurd voor legerdienst in Gent – Leopoldskazerne, drie dagen, in januari 1950. Enkele weken na die keuring kreeg ik een oproepingsbrief met treinticket naar Soest, Duitsland. Geen poespas. Aan het station in Soest stonden er om 1.30 uur ’s nachts enkele camions die ons naar het kwartier Rumbeke voerden.
Mijn opleiding en functie was bedienaar mortier 3 duim. Deze mortier had een dracht van drie kilometer. Onze pelotonscommandant was Luitenant Hallet. Een vader figuur.
Na enkele maanden dienst werd ik korporaal bevorderd.
De blok waar ik logeerde was de blok van de compagnie Zware Wapens. Sommigen herinneren dezelfde blok waar vanaf 1960 de Steun Compagnie en de 2 Cie was. Helemaal van boven was er een grote zolder waar ’s zondags de mis werd opgedragen. Ik was dan misdienaar, bij aalmoezenier Leemans.
Gedurende mijn opleiding kreeg ik ook een cursus radio-operator voor de verbinding tussen mijn pelotonscommandant en de operator in het kamp. Het goed contact houden was van groot belang.
We zouden afzwaaien op 1 februari 1951 maar moesten nog tot 26 juli 1951 dienen wegens de oorlog in Korea. Gelukkig werd er een vrijwilligerkorps voor Korea gevormd er vrijwilligers om naar daar te gaan, zodanig dat de dienstplichtigen daar niet voorin aanmerking kwamen. Maar onze legerdienst, voorzien voor 12 maanden, werden er door de Korea-oorlog plots 18 maanden.
We deden 7 maal training in het kamp van Vogelzang tijdens mijn legerdienst. Soms een week en soms drie weken. In 1953 en 1955 moesten we voor onze wederoproeping op kamp in Duitsland. Opnieuw in de rangen van het 5 Linie.
Na de oorlog werd ik lid van de Verbroedering 5e Linie, later bij de Vereniging 5e Linie.

Top
>>