Pagina historiek Veltem-Beisem
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

De militaire begraafplaats van Veltem-Beisem.


Militaire Begraafplaats Veltem-Beisem

Op de militaire begraafplaats van Veltem ( gelegen langs de N2 Leuven-Brussel) zijn 904 gesneuvelde Belgische militairen begraven van voornamelijk die eenheden die aan de uitval van Antwerpen richting Leuven tot Aarschot hebben deelgenomen. 176 gesneuvelden van het 5 Linie Regiment vinden er hun laatste rustplaats.

 

Het 5 Linie Regiment en de gevechten van september 1914

Ieder jaar opnieuw worden de gesneuvelden van augustus en september 1914 respectvol herdacht op de militaire begraafplaats van Veltem-Beisem. De betekenis van deze begraafplaats dient geschetst te worden binnen de context van de gevechten in de periode van het begin van de Eerste Wereldoorlog.

Het Belgische leger in 1914

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog op 4 augustus 1914 bedraagt de getalsterkte van het Belgische leger ongeveer 234 000 manschappen. Al deze manschappen behoorden tot hetzij het Veldleger, het Vestingsleger of de Koloniale Strijdkrachten.

Het Veldleger

Het Veldleger heeft de opdracht de opmars van het Duitse leger door België te beletten. Het Veldleger zal dit doen door zijn gevechtsformaties beweeglijk op te stellen of door het voeren van acties waarbij de beweging van de vijand gehinderd of belet wordt. Het Veldleger bestaat uit 7 grote formaties (7 divisies). Ieder van die grote formaties bestaat uit 3 of 4 grote eenheden (brigades). En ieder van die brigades bestaat uit twee infanterieregimenten en een groep artillerie.

Het Vestingleger

Het Vestingleger had als opdracht deel te nemen aan de statische verdediging van de forten. Dit waren voornamelijk de fortengordels rond wat genoemd werd de Nationale Vesting Antwerpen alsook de fortengordels van de Maasstelling (Luik en Namen). Het Vestingleger “bewoog” dus niet.

De Koloniale Strijdkrachten (Congo):

De Koloniale Strijdkrachten omvatten in 1914 een totaal van 18 000 manschappen.

De gevechten te Rotselaar op 10, 11 en 12 september 1914:

Het Veldleger en de gevechten te Rotselaar
Infanterie:

De verschillende formaties die deelnamen aan de gevechten tussen Rotselaar en Aarschot:
Het 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 25, 26 en 27 Linie Regiment (ieder Regiment ongeveer 2500 man).
Het 1 en 2 Regiment Grenadiers.
Het 1, 2, 3 en 4 Regiment Carabiniers alsook het 1 Regiment Jagers te Voet (telkens ook 2500 man).

Ruiterij:

Het 1 en 2 Regiment Ruiterij (Gidsen, Lanciers en Jagers te Paard).


 

De gevechten te Rotselaar – Aarschot en de militaire begraafplaats van Veltem

Van alle boven vermelde infanterie en ruiterij eenheden vinden we gesneuvelden terug bij de gevechten tussen Rotselaar en Aarschot. 
Het valt daarbij evenwel op dat de Regimenten die in de omgeving van Rotselaar gevochten hebben de zwaarste tol in mensenlevens betaald hebben. Dit was mede het gevolg van een belangrijke Duitse troepenconcentratie ter hoogte van Leuven. Het spoorwegknooppunt Leuven was inderdaad in september 1914 voor de Duitsers uiterst belangrijk in het kader van hun beweging richting Parijs.

 

Ieder jaar opnieuw worden in oktober de vele offer herdacht van de Eerste Wereldoorlog. De Koninklijke Vereniging van het 5 Linie Regiment is op de mooie, sobere en ingetogen plechtigheid de offers van onze voorgangers indachtig.


Fotograaf René Pattyn Peleton Mortieren 4'2 lichting 1962


Top