PAGINA vereniging agenda
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

AGENDA

PLANNING ACTIVITEITEN 2020
Onze activiteiten. georganiseerd door of ‘ondersteunde activiteit’ van de Koninklijke Vereniging 5 Linie
De activiteiten van onze vereniging worden gepubliceerd in het ledenblad (Vossenblad).
De opsomming hieronder is slechts een geheugensteuntje.
Onze Algemene Vergadering werd eerst voorzien op 26 juni 2020. De corona-maatregelen van de regering dwongen ons naar een nieuwe datum, 4 september.
Nieuwe veiligheidsmaatregelen maakten onze plaats en datum van 4 september onmogelijk. De enige oplossing bestaat er in om alle wettelijke, nieuwe verkiezingen uit te voeren via mail.
De effectieve leden hebben een week tijd (tot 17 augustus) om hun stem uit te brengen. De nieuwe secretaris Patrick Nolf zal de stemmen tellen en maakt het verslag van de AV 2020 op. Dit verslag zal opgenomen worden in het Vossenblad.
In maand september 2020 wordt een Vossenblad verstuurd naar alle leden.
In dit ledenblad verneemt u hoe onze vereniging en het bestuur heeft moeten leven en werken onder de corona-maatregelen en welke initiatieven de komende maanden mogen worden verwacht.
Een aantal onderwerpen en pagina’s van onze website werden tussen april en augustus bijgewerkt.
Voor de anciens onder ons is het vooral de moeite om te vernemen dat er op de lange lijst van ‘In memoriam’ zeventien updates werden uitgevoerd bij overlijdens tussen 2002 en 2019.
Bij sommigen was het enkel de foto, bij anderen een volledig nieuwe melding.
Onze vereniging, noch de webmaster zelf, worden automatisch verwittigd van een overlijden.
Deze updates konden enkel worden aangebracht mits zeer attente oudgedienden en uitgebreide opzoekingen.
Het optimaliseren van een aantal foto’s is het werk van Bernard De Cock.
Top