PAGINA nostalgie Malfait Ivan
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

Uw persoonlijke herinneringen 1973

Ivan Malfait

Dienstplichtige lichting 1973

 

Mijn legerdienst ben ik begonnen in januari 1973 als soldaat. In de maand maart werd ik bevorderd tot korporaal, om de opleiding van stormfuselier verder te vervolmaken. Onze training was hard en duurde lang, eigenlijk tot aan onze afzwaai. Door een groot gebrek aan sergeanten sectiecommandant heeft men me, omwille van steeds volgehouden goede inzet bij elke training, oefening en opdracht in augustus tot sergeant gepromoveerd, wat ik als een hele grote eer en beloning ervaren heb. Tot op de dag van vandaag heb ik heel goede herinneringen aan mijn legerdienst vanwege de intensieve training, kameraadschap, groepsgeest, sportiviteit, orde en tucht . Sinds 2015 ben ik lid van de Koninklijke Vereniging Linie en hoop nog enkele van mijn kameraden van de 2 Cie opnieuw te kunnen contacteren. Dit zijn de namen die ik me nog herinner : John Matheeuwsens contact, Martin Huysman ,Heyerick Patrick, de kamer vrienden waren op slaapkamer 72 , John Matheeuwsens , Jean Leroy, Luc Monsieur, René Neefs , Raoul Noë, Jacques Ramakers. Ik woon in Deinze. Allen die mij ooit hebben gekend, of deel uitmaakten van de 2 Cie in 1973, mogen me contacteren op dit e-mailadres: Ivan_Malfait@icloud.com

Top