PAGINA nostalgie melis jos
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

Uw persoonlijke herinneringen 1960

Jos MELIS

Onderofficier 5Linie 1960

 

In januari 1960 kwam ik in het 5 Linie toe als sergeant en bleef er als sectiecommandant in het peloton Mortieren, tot in maart 1962. Om mede de gespecialiseerde compagnie anti-tank op te richten in het hoofdkwartier te Soest werd ik daarheen gemuteerd. In januari 1986 was ik terug in het 5 Linie als pelotonscommandant Bevoorrading, een dienst van de Staf Compagnie, die er voor zorgde dat alles werd aangevoerd, zoals voeding, munitie, kledij, brandstoffen, en alles wat diende hersteld te worden: wapens, beddegoed, kledij en uitrusting, en nog veel meer. U kunt mij bereiken op het e-mailadres : jozefmelis@telenet.be

Top