PAGINA nostalgie Varendonck Willy
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

Uw persoonlijke herinneringen 1963

Willy VARENDONCK

Beroepsvrijwilliger 1963

In februari 1963 nam ik dienst als beroepsvrijwilliger. Mijn eerste eenheid waarvoor ik werd aangeduid was het 5 Linie. Bij de rekrutering was ik weerhouden als kandidaat -cijferaar en radio-operator. Na mijn basisopleiding volgde ik rijschool maar het nooit de functie van chauffeur uitgevoerd in het 5 Linie.
Om mijn job als tele-operator aan te leren werd ik na een half jaar verblijf in het 5 Linie afgedeeld in het Transmissiecentrum dat aan de zijkant lag van het kwartier Adam in Soest. Mijn werk bestond hoofdzakelijk uit het verzenden, ontvangen en coderen van berichten. De voornaamste verbindingen gingen en kwamen van de Transmissiecentra van Neheim-Husten en Büren. Onze ploegendienst in het Transmissiecentrum van Soest werd gevormd met collega's van de Grenadiers, 6 Artillerie en 4 Lanciers.
In 1965 ging mijn vorming verder in de Transmissieschool van Vilvoorde. Daar behaalde ik het brevet van operator teleprinter en radio. Tijdens die periode Vilvoorde werd ik korporaal benoemd. Na die cursus ging ik over naar 2 TTR in Dellbrück (Keulen). In 1968 overgeplaatst naar het Communicatiecentrum van het Nato-hoofdkwartier te Evere en bleef daar tot mei 1974. In dat jaar verliet ik het leger wegens uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van toen af verbleef ik als ambassadepersoneel in Rome, Kiev en Moskou tot mijn pensioen in 2006. Sinds 2007 ben ik aangesloten als lid van de Koninklijke Vereniging 5 Linie en tracht deel te nemen aan de meeste activiteiten. Wie mij ooit heeft gekend of samengewerkt in Soest of in de andere garnizoenen, vraag ik om met mij contact op te nemen om de mooie herinneringen op te halen. Mijn e-mailadres is : willy.varendonck@gmail.com .

 

 

Willy Varendonck
Top