PAGINA nostalgie Verwulghen Fred
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

Uw persoonlijke herinneringen 1974

Fred VERWULGEN

Sergeant reserveonderofficier 1974

 

Stamnummer 74 37077

 

1974 : Opleiding tot onderofficier in de Infanterieschool te Arlon van januari tot en met april. Inclusief specialisatie zware mortier 4 duim 2.
Mei 1974 : mutatie naar 5 Linie te Soest. Aangeduid als sectiecommandant mortier 4’ 2 in het peloton Zware Mortieren in de Steun Cie.
Dit peloton vormde samen de steun voor onze infanteristen. Onze opdracht was immers om met onze zware mortieren ver over de hoofden van de compagnies te vuren, tot op 8 kilometer ver.
Gedurende mijn legerdienst heel wat taken vervuld zoals het verder opleiden en specialiseren van elke soldaat van mijn sectie. Er mocht niets fout lopen wanneer we met die zware wapens zouden schieten. De dracht was immers ruim 4 kilometer. We hebben tientallen keren gaan schieten in Elsenborn, Sennelager, Vogelsang en Leopoldsburg.
Tijdens mijn legerdienst heb ik me ingezet bij speciale opdrachten zoals overname van de installaties voor het 5 Linie, van het Engelse leger in Sennelager, en bijstand bij de (onvoorziene) aardappel- en bietenoogst in december in West-Vlaanderen ( Ieper, Proven, Watou) waar de oogsten dreigden verloren te gaan door de overdadige regenval. Ik voerde ook meerdere begeleiding uit van verschillende verhuisoperaties van Soest naar België.
Na mijn legerdienst deed ik nog twee kampperiodes die doorgingen in Leopoldsburg mét een publieke voorstelling van het pantservoertuig Full Track van Amerikaanse makelij, voor het vervoer van onze zware mortieren.
Mijn lidmaatschap bij de Koninklijke Vereniging 5 Linie bracht mij weer in contact met mijn oude collega’s van het peloton zware mortieren. Jaartal 1974.
Allen die deze uiteenzetting lezen en ook deel uitmaakten van de Steuncompagnie van 1974 vraag ik om met mij contact op te nemen. Stuur uw seintje naar: fred verwulgen@skynet.be dan kunnen we samen onze herinneringen ophalen.

Top