pagina blanco
Druk F11 voor gehele scherm !
Den Ateljee - Rotselaar - Instelling voor mindervaliden.

Dit eerste bezoek door het 5 Linie, aan Den Ateljee in Rotselaar vond plaats op 30 maart 1984.

In het kader van het peterschap van Rotselaar werd destijds, onder impuls van de toenmalige korpscommandant Luitenant kolonel Parmentier, een grote steun verleend aan een instelling voor mindervaliden dat gevestigd was in Rotselaar. De leider van het project was de Heer Paul Morissen. Zijn grootste zorg was de overheidssteun die met veel vertraging en jaren achterstel aangereikt werd. Om hieraan enigszins te verhelpen overhandigde Luitenant kolonel Parmentier uit naam van ons bataljon een check als steun aan dit project.
Deze instelling werd gesticht in 1980 en officieel erkend door het ministerie van Volksgezondheid. Fysiek beperkte mensen, worden hier zinvol tewerk gesteld. Hun bezigheden bestond vooral uit creativiteit op gebied van macramé, glasgravure, tekenen, houtbewerking, schilderen en nog veel meer. In een eigen winkel die bij deze instelling hoort werden de geproduceerde stukken verkocht.
De afvaardiging van het 5 Linie bestond uit Luitenant kolonel Parmentier, Luitenant Demets, korpsadjudant Dens M., adjudant Van Hoecke R., en Kpl Chef Kremer J.
Ook de Heer burgemeester Storms en gewezen korpsadjudant Dolphen en verscheidene leden van de verbroedering waren eveneens aanwezig.
Tot in het jaar 1992 bleven de contacten tussen het 5 Linie in Soest bestaan. Door REFORBEL, het terugtrekken van alle troepen uit Duitsland, werd de band met Den Ateljee verbroken.