Pagina inmemoriam lijst vanaf 2010
Druk F11 voor gehele scherm !

In memoriam

Onze overleden oudgedienden.
Indien we tijdig op de hoogte worden gesteld van een overlijden, worden al onze leden per e-mail verwittigd om, indien mogelijk, aanwezig te zijn voor de laatste eerbewijzen.
Het bestuur verwittigen kan u met een mail naar :
Als u klikt op de naam van de overledene, zal het doodsprentje en/of een levensbeschrijving getoond worden.
Georges NAESSENS
Dienstplichtige 1958
15 april 1940 - 12 juni 2019
Jozef VANDIJCK
Dienstplichtige 1950
09 december 1930 - 07 mei 2019
Maurice DENS
Gewezen RSM van 1976 tot 1989
01 augustus 1938 - 06 mei 2019
René KABERGS
Dienstplichtige 1964
peloton Verkenners.
22 november 1946 - 17 april 2019
Eddy MARIËN
Eerste korporaal chef op rust
15 januari 1956 - 24 maart 2019
Louis HUYBRECHTS
KRO 1954
02 juni 1934 - 18 februari 2019
Marcel OTTEVAERE
Gewezen Onderofficier
lid van de Eerste Marscompagnie.
06 september 1934 - 09 november 2018
Dirk LEWYLLIE
Kapitein-commandant.
02 augustus 1961 - 06 oktober 2018
Hugo VANDENBROUCKE
Ere-Luitenant-Kolonel in de Logistiek
20 mei 1948 - 15 september 2018
Roger HOSTE
Adjudant op rust.
26 december 1933 - 18 juli 2018
Raymond SPINNOY
Reserveonderofficier 1960 .
11 maart 1941 - 12 juni 2018
Bert THIBAUT
Reserveofficier, KRO
dienstjaar 1960
26 juli 1938 - 12 juni 2018
Willy MICHIELS
Sergeant NATO
20 juni 1936 - 25 mei 2018
Fernand SCHEPKENS
Dienstplichtige 1960
17 december 1937 - 15 mei 2018
Walter DE BRUYN
Adjudant op rust.
07 september 1960 - 28 april 2018
Theo WINDEY
Adjudant op rust.
17 januari 1947 - 23 april 2018
Hubert WOUTERS
Adjudant Majoor op rust.
13 juli 1952 - 29 maart 2018
Maurice MOTMANS
Aalmoezenier 5Linie
van 1960 tot juli 1964.
09 juni 1925 - 13 februari 2018
Etienne MARIS
Dienstplichtige 1960
vrijwilliger Marscompagnie Afrika
11 november 1941 - 30 januari 2018
Urbain HEYSE
Aalmoezenier 5Linie
van 1973 tot juli 1976.
11 januari 1930 - 02 januari 2018
Désiré SCHOONJANS
1 CLC - gewezen Koreastrijder.
16 mei 1933 - 09 september 2017
Maxime CALLEWAERT
Adjudant op rust,
gewezen Koreastrijder. 25 februari 1929 - 24 augustus 2017
Marc ROUWENS
Majoor op rust.
12 juni 1933 - 08 augustus 2017
Johan TIMMERS
25 februari 1959 - 31 juli 2017
Willy ROTTHIER
1ste sergeant op rust.
27 januari 1941 - 20 juli 2017
Willy DAEMS
Dienstplichtige
Peloton Verkenners 1968.
25 augustus 1949 - 11 mei 2017
Geert ENGELEN
Dienstplichtige van het Peloton Verkenners 1964.
28 juli 1941 - 10 mei 2017
Raymond DAELEMANS
Adjudant Chef op rust
06 september 1930 - 28 april 2017
Michel KINDT
Adjudant Chef op rust
26 april 1932 - 13 april 2017
Johnny VAN DEN STEENE
Dienstplichtige 1964
19 maart 1946 - 15 februari 2017
Jan BAUM
Aalmoezenier in 1980
02 mei 1941 - 07 januari 2017
Johan PRINGELS
Aalmoezenier in 1979
24 juni 1953 - 05 januari 2017
Guido DEBRUYNE
Gewezen onderofficier
28 juli 1953 - 24 december 2016
Luc EEMAN
Beroepsvrijwilliger
30 april 1954 - 03 oktober 2016
Julien CROON
Dienstplichtige lichting 1960
08 juli 1941 - 01 juli 2016
Jean Pierre WALRAVENS
Dienstplichtige lichting 1973
18 april 1954 - 23 juni 2016
Alfons VAN RANSBEECK
Dienstplichtige lichting 1966
25 februari 1947 - 04 mei 2016
Staf WIJNEN
Ere Luitenant-Kolonel.
31 december 1935 -16 april 2016
Alois MEULENIJZER
Dienstplichtige lichting 1954.
04 februari 1935 - 23 maart 2016

Pierre LAUWERS
Adjudant op rust
sportmonitor van 1960 tot 1974.
03 augustus 1931 - 19 januari 2016
Urbain SIMONS
Adjudant-chef op rust.
30 september 1943 - 14 juli 2015
CharLes VAN HOVE
Dienstplichtige lichting 1966.
25 juni 1947 - 1 juli 2015
Ronald BEECKMANS
Onderofficier 5Linie op rust.
19 oktober 1941 - 02 juni 2015
Eliën SPITAELS
Dienstplichtige lichting 1958
29 maart 1939 - 23 april 2015
Rudy VAN SINAY
Dienstplichtige 1968
10 oktober 1949 - 14 april 2015
Christiaan LEURS
Beroepsvrijwilliger
29 oktober 1942 - 11 februari 2015
Karel VAN AERSCHOT
Oudstrijder en krijgsgevangene 40-45..
06 mei 1917 - 06 februari 2015
Lionel VAN CROMBRUGGE
Dienstplichtige lichting 1957.
28 juni 1937 - 22 januari 2015
Piet VANDERVELDEN
Adjudant op rust.
16 maart 1930 - 19 januari 2015
Jos SCHOOFS
Adjudant Chef op rust.
17 juni 1935 - 02 januari 2015
Luc VANBUYTEN
Onderofficier op rust.
02 mei 1938 - 21 december 2014
René BOONEN
Adjudant op rust.
29 juni 1935 - 22 september 2014
Piet RAMAKERS
Reserveofficier 1951.
31 januari 1931 - 09 september 2014
Billy BONTE
Onderofficier 5 Linie op rust.
23 mei 1950 - 18 juni 2014
Bernd BRAEM
Beroepsvrijwilliger 5Linie.
17 mei 1955 - 27 mei 2014
Leon GOVAERTS
Dienstplichtige 1952
20 april 1933 - 01 mei 2014
Jos VAN ASBROECK
Oudstrijder 5Linieregiment 1940
23 mei 1916 - 28 april 2014
<
Gery RYCKEBOER
Dienstplichtige 1957
07 mei 1934 - 18 april 2014
Louis VAN REUSEL
Dienstplichtige 1952
06 augustus 1933 - 14 april 2014
Louis LEYSEN
Dienstplichtige 1962
Voorzitter
Verbroedering der Linieregimenten.
13 april 1943 - 12 april 2014
Marc VAN EYSENDIJCK
Eerste Meester Chef (Adjudant)
Beroepsvrijwilliger 1981 - '82 in 5Linie.
08 november 1958 - 08 april 2014
Marcel DECRAECKERE
Adjudant 5 Linie Regiment
03 maart 1935 - 04 januari 2014
Paul MOREAU
Oorlogsvrijwilliger brigade IJZER 1944-45
06 februari 1922 - 02 december 2013
Hubert VAN HOUWENIS
Dienstplichtige 1962.
08 oktober 1944 - 23 oktober 2013
Noël LEYMAN
Reserveofficier 1953-'54.
23 augustus 1934 - 28 september 2013
Alfons SCHOCKAERT
Oudstrijder 5de Linie.
15 november 1919-19 september 2013
Raymond COREYNEN
Adjudant b.d.
12 juni 1932 - 11 juni 2013
Walter LOONTIENS
Adjudant b.d.
09 december 1931 - 18 maart 2013
Jan CLAISSE
Beroepsvrijwilliger b.d.
18 december 1960 - 19 juli 2012
George SEY
Oudstrijder
30 december 1919 - 17 juli 2012
Gilbert VERBEKE
Onderofficier, 1959 tot 1964
18 mei 1936 - 14 juli 2012
Robert LEROY
Kolonel b.d.
16 juli 1924 - 07 juni 2012
Gustaaf WENSELEERS
Dienstplichtige 5Linie 1966
03 januari 1947 - 06 juni 2012
Ludo MOLS
Dienstplichtige 5Linie 1961
17 april 1942 - 03 juni 2012

Guido PINTELON
Dienstplichtige 5Linie 1957
05 februari 1938 - 13 april 2012
Georges VAN HAELEN
Dienstplichtige, peloton Verkenners 1962
24 juli 1943 - 28 maart 2012
Felix MELCHIOR
Kolonel b.d - gewezen korpscommandant 5Linie
10 oktober 1919 - 21 maart 2012
Gust VAN MIRLO
Dienstplichtige 5Linie 1959
08 december 1941 - 19 maart 2012
Alain NEELS
Kro 1972
19 mei 1953 - 17 maart 2012>
Walter VANPUYVELDE
Adjudant b.d.
03 augustus 1938 - 03 maart 2012
André POLLET
Reserve-officier 1954
22 juli 1933 - 19 februari 2012
Roger VAN DEN BUNDER
Korporaal dienstplichtige 1952
29 mei 1933 - 13 januari 2012
Michel DELVINGT
1 Sgt Chef b.d.
09 januari 1954 - 02 december 2011
Willy VERMEIR
Adjudant Chef b.d
17 mei 1930 - 04 september 2011>
Nico VAN SOOM
Dienstplichtige 1962
01 oktober 1944 - 07 augustus 2011
Jean WEIJTS
1 Sergeant Chef b.d
10 april 1960 - 01 augustus 2011
Willy PLUYM
Onderofficier b.d
17 februari 1935 - 24 juli 2011
Etienne VAN BOGAERT
Onderofficier dienstplichtige 1966
21 februari 1943 - 21 juni 2011
Frans VLAMINCKX
Oudstrijder
21 maart 1920 - 19 mei 2011
Alfons BUYS
Korporaal Chef b.d
02 augustus 1936 - 18 april 2011
Eugeen VAN DORST
Dienstplichtige 1962
12 november 1944 - 17 april 2011
Patrick VANOVERBEKE
Onderofficier dienstplichtige 1971
11 juli 1951 - 24 maart 2011
André DE VREESE
Onderofficier dienstplichtige 1954
21 mei 1928- 18 januari 2011
Remi SMESSAERT
Dienstplichtige 1960
25 februari 1941 - 07 januari 2011
Sylvere DE CLERCQ
Dienstplichtige 1955
10 augustus 1935 - 15 december 2010
Michel VAN BENEDEN
1 Korporaal Chef b.d
11 mei 1950 - 06 december 2010
Jan August DE SCHUTTER
Oudstrijder - sergeant dienstplichtige - 1937
12 mei 1917 - 15 november 2010

Hugo KOECKELENBERGH
Onderofficier dienstplichtige 1958
26 oktober 1936 - 20 september 2010
André NORGA
Dienstplichtige lichting 1958
05 oktober 1939 - 06 mei 2010
Honoré MARTENS
Dienstplichtige lichting 1951
27 december 1931- 26 april 2010
Paul JANSSENS
Kapitein-Commandant o.r.
12 april 1921 - 19 maart 2010
Fernand STEURBAUT
Dienstplichtige lichting 1953<
03 februari 1933 - 16 februari 2010
Rudy VANDENBUSSCHE
1 Korporaal Chef
07 augustus 1964 - 01 januari 2010
Top