pagina inmemoriam oudgedienden

Levensbeschrijving

Willy De Rycke (24 november 1930 - 12 oktober 2007)
Laat dit een aandenken zijn aan

de heer
Willy De Rycke

Echtgenoot van Jeanine Vandenheulen
geboren te Eine op 24 november 1930 en
overleden te Oudenaarde op 12 oktober 2007.
Zijn kinderen en kleinkinderen
danken u voor uw steun in het verdriet
dat moet gedragen en verwerkt worden.
Top