pagina inmemoriam oudgedienden

Levensbeschrijving

Willy Dhooghe ( 14 februari 1920 - 20 november 2002)
Willy Dhooghe
Geboren op 14/02/1920
Overleden op 20/11/2002
In dankbare herinnering aan de heer Willy Dhooghe Krijgsgevangene Oudstrijder
Lid van de Koninklijke Verbroedering
van het 5° Linieregiment
geboren te Sint-Niklaas op 14 februari 1920,
thuis rustig ingeslapen op 20 november 2002.
De familie dankt u voor uw aanwezigheid en uw troostende blijken van deelneming.
Top