pagina inmemoriam oudgedienden

Levensbeschrijving

Daniel Dolphen ( 13 mei 1922 - 30 juli 2008)
Troostvol aandenken aan
de heer Daniel Dolphen
Echtgenoot van Mevrouw Jeanne Verhamme
Geboren te Diest op 13 mei 1922 en
overleden in het UZ te Gent op 30 juli 2008.
Korpsadjudant 5 Li op rust.
Oud-strijder 1940-1945.
Vereremerkt met verscheidene eretekens.
Top