pagina inmemoriam oudgedienden

Levensbeschrijving

Ward Goos ( 4 november 1913 - 22 november 2005)
Dierbaar aandenken aan
de heer
Ward GOOS
Geboren te Kwaadmechelen op 04 november 1913
en na een moedig gestreden ziekbed
zacht ontslapen in het Mariaziekenhuis te Overpelt
op dinsdag 22november 2005
gezalfd met de H. Olie. Weduwnaar van
Mevrouw Mina BRANDS
Levensgezel van wijlen Mevrouw Maria DEBING
Ward GOOS
Adjudant b.d. - Oudstrijder van de oorlog 1940-1945.
Vereremerkt met verscheidene militaire en burgerlijke eretekens.
Gewezen Schepen en Gemeenteraadslid van Leopoldsburg.
Bestuurslid C.D. & V. - Leopoldsburg.
Ondervoorzitter van de Nationale Federatie van op rustgestelde militairen (K.N.F.O.M.).
Lid van de Ex-Onderofficieren van het Belgisch Leger.
Lid van meerdere Vaderlandslievende verenigingen.
Top