pagina inmemoriam oudgedienden

Levensbeschrijving

Albert Lietaert ( 28 september 1929 - 2 april 1976 )
Albert Lietaert

Echtgenoot van Mevrouw Renate Wenke.
Geboren te Harelbeke op 28 september 1929.
Overleden te Leuven in de Sint Rafaëlkliniek
op 02 april 1976, na een lange en pijnlijke ziekte.
Hij was dienstbaar,

Aan zijn schoon gezin, zijn vreugde, zijn trots. In zijn groot hart vonden ze tederheid en de kracht, het begrip en de wijsheid, de beginselvastheid,en de levensmoed, die vreugde geven en grondige eensgezindheid.
aan zijn regiment, waarin hij steeds plichtsbewust zijn taak volbracht.: één zorg, één gegeven-zijn, één bezieling : de onvergetelijke medewerker.
aan zijn collega's : door iedereen gekend,en bemind als een echte en steeds optimistische vriend ; daarom leefde iedereen mee met zijn ziek-zijn en steeds dezelfde bezorgde vraag : hoe gaat het nu met hem?
aan zijn trouwe en zo beproefde moeder, vader, familie en ontelbaar talrijke vrienden.
Dankbaar was hij aan zijn geliefde en steeds bekommerde echtgenote. Wie zal de uren en dagen tellen, die zij bij zijn ziekbed heeft doorgebracht, hopen, verzorgend, verzachtend waar het maar mogelijk was.
Gehecht was hij aan zijn kinderen :zijn vreugde en zijn leven.Zo blijve hij leven in onze herinnering. In gebed met hem verenigd, zal zijn zorgend en dankbaar hart ook nu ons welwillend zijn en ons steunen om zijn weg te volgen tot de schone voleinding bij God.

Top