pagina inmemoriam oudgedienden

Levensbeschrijving

Walter Parmentier( 30 juli 1935 - 25 januari 2007 )
Liefdevol aandanken aan
de heer Walter PARMENTIER

geboren: 30/07/1935
overleden : 25/01/2007
Weduwnaar van Monique DEMAZURE
Levensgezel van Germaine VANROMPAEY
Luitenant-Kolonel b.d.
Gewezen Korpscommandant 5de Linieregiment
Ridder in de Leopoldsorde
Officier in de Leopoldsorde
Officier in de Kroonorde
Officier in de orde van Leopold II
Geboren te Bissegem op 30 juli 1935
en overleden te Leuven op 25 januari 2007.
Top