pagina inmemoriam oudgedienden

Levensbeschrijving

Willy Roels ( 12 februari 1933 - 05 december 2005 )
Dankbare herinnering aan
de heer Willy Roels
weduwnaar van
Mevrouw Leonette BAUWENS
levensgezel van
Mevrouw Paula VAN DEN BOGAERT.
Geboren te Antwerpen op 12 februari 1933
Luitenant-Kolonel Stafbrevethouder b.d.
Vereerd met:
Commandeur in de Kroonorde
Officier in de Leopoldsorde
Militair Kruis 1ste Klas.
Top