pagina inmemoriam oudgedienden

Levensbeschrijving

Romain Steegmans (12 december 1942 - 20 augustus 1997)
Romain Steegmans
geboren op 12/12/1942
overleden op 20/08/1997
Aan onze cowboy Romain,
Zwijgzaam stil en zonder vragen,
wilde jij je ziekte dragen.
Jij wachte met al je levenskracht,
voor elke nieuwe dag.
Zo ben je langaam,
moegestreden uit ons midden
weggegleden.
Om na een dappere maar ongelijke
strijd, uit je lijden nu bevrijd,
en ga je gelukkig en tevree
in 'n andere wereld mee.
Top