pagina inmemoriam oudgedienden

Levensbeschrijving

Jef Wuyts ( 20 oktober 1941 - 19 juli 2005 )
Dankbare aandenken aan
de heer Jef Wuyts

Echtgenoot van
Mevrouw Lea De Win.
Geboren te Nijlen op 20 oktober 1941
en onverwachts thuis overleden op
19 juli 2005.
Lid van Visclub "Ons Genoegen" en van "De Breugelvissers".
Erelid van de Kon. Harmonie Sint-Cecilia.
Lid van de vocale zanggroep Camerata.
Solist bij het Salonorkest Linda Hendricks.
Lid van de Tuinwijkvrienden.
Top