pagina inmemoriam oudgedienden

Levensbeschrijving

René ROSSEEL ( 30 juni 1948 - 25 augustus 2021 )

René ROSSEEL
Dienstplichtige 1967 5Linie
30 juni 1948 - 25 augustus 2021
Top