pagina inmemoriam oudgedienden

Levensbeschrijving

Wilfried SCHOUPPE ( 16 augustus 1948 - 27 april 2016 )

Wilfried SCHOUPPE
Dienstplichtige 1967
16 augustus 1948 - 27 april 2016
Top