pagina inmemoriam oudgedienden

Levensbeschrijving

François Seye (20 april 1929 - 10 augustus 2007)
Dankbare aandenken aan
de heer François Seye<
weduwnaar van
Mevrouw Marie-Thérèse Viaene
Levensgezel van
Mevrouw Lucienne Depickere.
Geboren te Brugge op 20 april 1929
en er godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Jan
op 10 augustus 2007
gesterkt door het sacrament van de zieken..
Vaandeldrager van de Koninklijke Nationale Federatie
van op rustgestelde militairen van België kring beide Vlaanderen.
Top