pagina inmemoriam oudgedienden

Levensbeschrijving

Eddy Vindevogel ( 14 september 1949 - 28 juni 2007 )
Dankbare herinnering aan
de heer Eddy Vindevogel

Levensgezel van Mevrouw Ingrid Thyssen.
Geboren te Merksem op 14 september 1949
en godvruchtig thuis in familiekring overleden
te Grobbendonk op 28 juni 2007.
Lid van Zeehengelsportverenigingen EFSA en BZK.
Top